Al. J Piłsudskiego 3,
28-300 Jędrzejów

+48 041 386 12 68
@

Statut

Rady Seniorów

Plan Pracy

na rok 2017/2018

Harmonogram Posiedzeń

2016/2017/2018

video

Świętokrzyska Karta Seniora

Spot promujący Świętokrzyską Kartę Seniora.

Zabacz inne spoty

Świętokrzyska Karta Seniora

Jest formą dodatkowego wsparcia dla seniorów w dostępie do różnych form życia społecznego, kulturalnego, prozdrowotnego i gospodarczego; poprzez zaoferowanie im specjalnych ulg, usług bądź szczególnych uprawnień wynikających z oferty partnerów projektu.

Więcej

Kto jest uprawniony ?

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty jest ważny dowód osobisty..

Partnerzy z terenu Gminy Jędrzejów